Ring oss +46 72-208 11 77
  • VERKSAMHETSSTYRNING


  • VERKSAMHETSLEDNING


Källbacka Ledarskap AB

VERKSAMHETSSTYRNING

LEDNINGSSYSTEM ISO
PROCESSKARTLÄGGNING
RISKHANTERING
PROJEKTLEDNING
KONSULTATION

VERKSAMHETSLEDNING

LEDARSKAPSPROGRAM
HR-PROGRAM
TEAM-UTVECKLING
KONSULTATION