Ring oss +46 72-208 11 77
  • VERKSAMHETSSTYRNING


  • VERKSAMHETSLEDNING


KÄLLBACKA LEDARSKAP AB

LEDNINGSSYSTEM

ISO 9001 KVALITET
ISO 14001 MILJÖ
ISO 45001 ARBETSMILJÖ
ISO/IEC 17025 PROVNING & KALIBRERING
ISO 15189 MEDICINSKA LABORATORIER
ISO 19011 INTERNREVISION

PROCESSKARTLÄGGNING
GAP-ANALYSER
RISKHANTERING
INTERNREVISION
CERTIFIERINGSREVISION
INTERIM CHEF
PROJEKTLEDNING

LEDARSKAPSUTVECKLING

PERSONLIG UTVECKLING
TEAM-UTVECKLING
LEDARSKAPSUTVECKLING