Ring oss +46 72-208 11 77
  • VERKSAMHETSSTYRNING


  • VERKSAMHETSLEDNING


Källbacka Ledarskap AB

VERKSAMHETSSTYRNING

LEDNINGSSYSTEM
– ISO 9001 Kvalitet
– ISO 14001 Miljö
– ISO 45001 Arbetsmiljö
– ISO/IEC 17025 Provnings- och kalibreringslaboratorier
– ISO 15189 Medicinska laboratorier
– ISO 190011 Internrevision

PROCESSKARTLÄGGNING
GAP-ANALYSER
RISKHANTERING
PROJEKTLEDNING
KONSULTATION

VERKSAMHETSLEDNING

LEDARSKAPSPROGRAM
HR-PROGRAM
TEAM-UTVECKLING
KONSULTATION