Föreläsningar & Utbildningar

Källbacka Ledarskap erbjuder både kortare inspirationsföreläsningar, längre föreläsningar samt utbildningar.

  • Varumärke
  • Mål
  • Processkartläggning
  • Projektplanering
  • Situationsanpassat Ledarskap
  • Belbin Teamskills, Motivation och drivkrafter
  • Kommunikation
  • Service
  • Kvalité