VERKSAMHETSSTYRNING

key1000x500

UTBILDNINGAR OCH KONSULTTJÄNSTER
FÖR EFFEKTIV VERKSAMHETSSTYRNING

Vi analyserar och kartlägger vilka krav som finns i ledningssystemen samt vilka mål som bör sättas för verksamheten. I arbetet kartlägger vi vad som ska prioriteras och vilka aktiviteter som behöver göras för att säkerställa att verksamheten har effektiva verksamhetsprocesser.

  • Risk-analys
  • GAP-analys
  • Processkartläggning
  • Projektledning
Ledningssytem
  • Ledningssystem enligt ISO 9001 Kvalitet
  • Ledningssystem enligt ISO 14001 Miljö
  • Ledningssystem enligt ISO 45001 Arbetsmiljö
  • Ledningssystem enligt ISO/IEC 17025 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier
  • Ledningssystem enligt ISO 15189 Medicinska Laboratorier
  • ISO 19011 Internrevision