VERKSAMHETSSTYRNING

key1000x500

KONSULTTJÄNSTER FÖR EFFEKTIV VERKSAMHETSSTYRNING

Vi kartlägger vilka krav och mål som finns för verksamheten och kartlägger de processer som behöver övervakas för att arbeta enligt organisationens vision, strategi och policy. I arbetet kartlägger vi vad som ska prioriteras, vilka processer och aktiviteter som behövs för att säkerställa att verksamheten har effektiva verksamhetsprocesser.

Några exempel på uppdrag…

  • Risk-analys
  • GAP-analys
  • Processkartläggning
  • Projektledning
  • Internrevision