Hur?

key1000x500

Med struktur och kultur i samverkan skapar vi handlingskraft och ett bra driv i företaget och organisationen.

Struktur

Har ni behov av stöd och hjälp med att fastställa vad som ska prioriteras och säkerställas i verksamhetssystemet?
Vi analyserar och kartlägger vilka krav som finns och vilka mål som bör sättas.
Exempel på uppdrag är t.ex. gap-analyser, mål, processkartläggning, nyckeltal och handlingsplaner.

 • Ledningssystem
 • Analyser
 • ISO 9001 Kvalitet
 • ISO 14001 Miljö
 • ISO 45001 Arbetsmiljö
 • ISO 17025 kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier
 • Internrevision

Organisationskultur

Behöver ni stöd och ett bollplank i ert förändrings och förbättringsarbete?
Vi stöttar er i arbetet med organisationskulturen för att säkerställa att alla arbetar på det sätt som ledningen planerat.
Exempel på uppdrag är metoder för att kommunicera tydliga mål, metoder för att nå målen, kommunikationsplaner och metoder för ledarskap och dialog.

 • Förbättringsarbete
 • Metoder för att arbeta med beteendemönster och organisationskultur på individ och gruppnivå
 • Utveckling inom personligt ledarskap
 • Modell för team-utveckling
 • Modell för transformerande ledarskap
 • Modell för säljeffektivitet
 • Modell för team-effektivitet

För mer information kontakta oss på e-post: info@kallbacka.se