VERKSAMHETSSTYRNING

key1000x500

KONSULTTJÄNSTER FÖR EFFEKTIV VERKSAMHETSSTYRNING

Vi kartlägger vilka krav och mål som finns för verksamheten och vilka processer som behöver implementeras för att arbeta enligt organisationens vision, strategi och policy.

I arbetet kartlägger vi lag- och intressentkrav samt vilka processer och aktiviteter som krävs för att säkerställa en effektiv verksamhet och som arbetar med ständiga förbättringar

Några exempel på uppdrag…

  • Risk-analys
  • GAP-analys
  • Processkartläggning
  • Projektledning
  • Internrevision