TEAMWORK

team1000x500

Vi erbjuder tjänster för att ni ska kunna bygga effektiva team där alla i gruppen bidrar på sitt bästa sätt.

För ledare:
Som ledare behöver du leda ditt team för att alla i teamet ska bidra på bästa sätt. Du behöver anpassa din kommunikation och din ledarskapsstil och vara duktig på att hantera förändringar. Genom våra tjänster vill vi ge dig som ledare verktyg för att du och teamet ska nå hållbara resultat på ett effektivt sätt.

För medarbetare:
Som medarbetare i en organisation arbetar man ständigt i flera olika team. Man behöver veta hur man bäst bidrar i de olika teamen, och hur man bäst kan hantera organisationens krav. Målet med Källbackas tjänster är att ni ska få starka och engagerade medarbetare med verktyg för god kommunikation och effektivt samarbete.

Projekt och förändringsarbete
Inför projekt och förändringsarbete rekommenderar vi  att organisationen genomför en workshop för bra team-work. Målet med våra workshops är att teamen ska få verktyg för god kommunikation och ett bra samarbete.
Under workshopen identifierar gruppen varandras styrkor och drivkrafter för att arbeta effektivare tillsammans och nå gemensamma mål.

Gemensamt arbeetssätt,  Ledningssystem
Vi bygger, utvecklar och förbättrar arebtssätten så att alla är med. Ett ledningssystem med processer, rutiner och handlingsplaner som gör att alla i organisationen förstår vad som är viktigt och hurman ska arbeta för att göra rätt. Det ska vara lätt att göra rätt!