Engagemang

top1000x500

Källbacka Ledarskap AB:s affärsidé är att skapa bättre lönsamhet genom ökat engagemang.
Detta når vi genom att se till att alla blir delaktiga i företagets mål samt att alla får de redskap de behöver för att bidra på bästa sätt. Redskapen tror vi behöver bestå av både ramverk, struktur och företagskultur i samverkan.

Under våra öppna och företagsanpassade utbildningar arbetar vi med ledarskap och engagemang för individer, team-medlemmar och ledare.
Vi erbjuder även konsultstöd och för analys, kartläggning och implementering.

Den feedback vi får från våra utbildningar och workshops ligger alltid högt, vårt mål är att vara inspirerande, pedagogiska och engagerade!