KONSULTATION

Med kunskap och erfarenhet som är väl förankrad i näringslivet erbjuder vi konsulttjänster inom följande områden:

 • LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET ENLIGT ISO 9001
 • LEDNINGSYSTEM FÖR MILJÖ ENLIGT ISO 14001
 • LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖ ENLIGT ISO 45001
 • LEDNINGSSYSTEM FÖR LABORATORIUM ENLIGT ISO/IEC 17025
 • LEDNINGSSYSTEM FÖR MEDICINSKA LAB. ENLIGT ISO 15189
 • INTERNREVISION ENLIGT ISO 19011
 • FÖRBEREDELSE FÖR CERTIFIERINGSREVISION ENLIGT ISO 
 • CERTIFIERINGSREVISION ENLIGT ISO 9001 & 14001
 • PROJEKTLEDNING
 • PROCESSKARLÄGGNING
 • RISKHANTERING
 • LEDARSKAP OCH TEAMUTVECKLING
 • INTERIM CHEF
 • PROJEKTLEDNING