KONSULTATION

Med kunskap och erfarenhet som är väl förankrad i näringslivet erbjuder vi konsulttjänster inom följande områden:

  • PROCESSKARLÄGGNING
  • LEDARSKAP OCH TEAMUTVECKLING
  • PROJEKTLEDNING
  • INTERNREVISION
  • CERTIFIERINGSREVISION
  • INTERIM MANAGEMENT