KONSULTATION

Med kunskap och erfarenhet som är väl förankrad i näringslivet erbjuder vi konsulttjänster inom följande områden:

  • Ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001
  • Ledningssystem för miljö enligt  ISO 14001
  • Ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001
  • Ledningssystem för laboratorium enligt ISO/IEC 17025
  • Ledningssystem för medicinska laboratorier enligt ISO 15189
  • Internrevision enligt ISO 19011
  • Projektledning
  • Processkartläggning
  • Riskhantering
  • Ledarskap och teamutveckling