VÅRT ERBJUDANDE

UTBILDNINGAR INOM VERKSAMHETSSTYRNING OCH VERKSAMHETSLEDNING
Utbildningar till grupper, företag och organisationer inom verksamhetsledning:

 • Ledningssystem
 • Projektledning
 • Processkartläggning
 • Riskhantering
  • Ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001
  • Ledningssystem för miljö enligt  ISO 14001
  • Ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001
  • Ledningssystem för laboratorium enligt ISO 17025
  • Internrevision enligt ISO 19011

Vi utbildar chefer, ledare och organisationer inom verksmhetsledning; HR-program, ledarskapsutveckling,…

 • Personlig utveckling och personprofiler,
 • Ledarskapsutveckling, för ledare och chefer
 • Discovery Full Circle, fördjupad personprofil 360°
 • Transformerande ledarskap, för effektiv förändringsledning
 • Säljeffektivitet, för kunderrelationer
 • Effektiva team, för teamet och organisationen

KONSULTTJÄNSTER INOM VERKSAMHETSSTYRNING OCH VERKSAMHETSLEDNING
Konsulttjänster för att hjälpa ledare och organisationer att utveckla, implementera och förbättra ledningssystem och HR-program.

 • Ledningssystem
 • Processkartläggning
 • Gap-analyser
 • Riskhantering
 • Chef och ledarskapsstöd
 • Projektledning
 • HR Program för hela eller delar av verksamheten