KONSULTATION

Med kunskap och erfarenhet som är väl förankrad i näringslivet erbjuder vi konsulttjänster inom följande områden:

  • PROCESSKARLÄGGNING
  • LEDARSKAP OCH TEAMUTVECKLING
  • PROJEKTLEDNING
  • INTERNREVISION ENLIGT ISO 9001, 14001 & 45001
  • CERTIFIERINGSREVISION ENLIGT ISO 9001, 14001 & 45001
  • INTERIM MANAGEMENT