UTBILDNINGAR & KONSULTATION

STYRNING OCH LEDNING

 • Ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001
 • Ledningssystem för miljö enligt  ISO 14001
 • Ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001
 • Ledningssystem för laboratorium enligt ISO/IEC 17025
 • Ledningssystem för medicinska laboratorier enligt ISO 15189
 • Internrevision enligt ISO 19011
 • Projektledning
 • Processkartläggning
 • Riskhantering

HR-program & ledarskapsutveckling

 • Personlig utveckling- Kommunikation & Drivkrafter
 • Team-utveckling
 • Leda andra
 • Fördjupning- Beteende & Stress