VERKSAMHETSLEDNING

LEDARSKAP 

Med utgångspunkt att alla är ledare på sin position arbetar vi med indiver och team för att utveckla alla i organisationen.
För att lyckas som ledare behöver du insikter om dig själv och verktyg för att kunna anpassa dig till olika människor. Du behöver kunna anpassa din kommunikationsstil så att mottagaren förstår ditt budskap.

I alla interaktioner behöver du förstår dig själv, din kommunikation- och ledarskapsstil. Källbacka Ledarskap har erfarenhet av flera olika metoder- DISC, Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Belbin Team-skills och Insights Discovery.  Vi använder vår erfarenhet av kommunikation, ledarskap och projektledning  med fokus på utveckling och dialog för att nå både individuella och gemensamma mål för en hållbar verksamhetsutveckling.