VERKSAMHETSLEDNING

LEDARSKAP OCH PERSONPROFILER

För att lyckas som ledare behöver du insikter om dig själv och verktyg för att kunna anpassa dig till olika människor. Du behöver kunna anpassa din kommunikationsstil så att mottagaren förstår ditt budskap. Det är viktigt att du förstår dig själv, din kommunikation- och ledarskapsstil. Utifrån din unika personprofil får du ett effektivt verktyg för din personliga utveckling, för att utveckla ditt team och förbättra dina ledarskapsförmågor. 

Källbacka Ledarskap har erfarenhet av flera olika metoder- DISC, Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Belbin Team-skills och Insights Discovery.
I våra ledarskap- och HR program använder vi Insigts Discovery som sätter färger på de olika personlighetstyperna. Ledarskapsutvecklingens olika moduler är:

  • PERSONPROFILER
  • DEEPER DISCOVERY, för ledare och chefer 
  • FULL CIRCLE, fördjupad profil med feedback från kollegor 360°
  • TRANSFORMERANDE LEDARSKAP, effektiv förändringsledning
  • SÄLJEFFEKTIVITET,  enmöt dina kunder på bästa sätt
  • EFFEKTIVA TEAM, förbättra gruppdynamiken 


 

Skogsgrön- Relationer och hjälpsamhet
Denna energi uppskattar en vänlig och harmonisk atmosfär. De är omtänksamma, vänliga och skickliga på att lyssna. De är lyhörda och tar ofta hänsyn till andra människors önskemål och behov. Drivkraften för denna person är harmoni och de presterar allra bäst när människor omkring dom mår bra och att alla hjälps åt. De behöver också harmoni inom sig själv, tid för återhämtning, reflektion och stillhet.

Havsblå- Tänka och reflektera
Denna energi är analytisk och noggrann. De har höga prestationsnormer och när de väl bestämt sig för att göra något så vill de göra det ordentligt. De är kritiskt granskande och ser många av de brister som andra ofta missar. Drivkraften för denna person är att förstå. De behöver tid och vill förstå hur allting hänger ihop. De är som mest motiverade när får sätta sig in i och lösa komplexa problem och uppgifter.

Solgul- Inspirera och ha roligt
Denna energi älskar att prata, påverka och låta sig påverkas. De tycker om att ha roligt och att synas. De är ofta kreativa och nytänkande, och vill gärna göra saker på eget sätt och i sin egen ordning. 
Drivkraften för denna person är frihet och uppmärksamhetDe speglar sig i omgivningen och behöver få berätta för andra om vad de uträttat och hur de tänker. Deras liv behöver högt tempo, omväxling annars kan de lätt tappa motivationen.

Eldröd- Resultat och handling
Denna energi är målinriktad och vill att saker ska hända snabbt. De tar gärna kommandot och har en stark känsla för vad som är bråttom. De är ofta beslutsamma och kan bli irriterade på tafatta, osäkra, långsamma eller omständliga människor. Drivkraften för en denna person är utmaningar. De behöver tydliga mål och resultat annars kan de lätt tappa motivationen.