Vem?

Människor är olika
Vi har olika personligheter och olika drivkrafter. Det som får fart på dig och skapar en känsla av välbefinnande, behöver inte nödvändigtvis vara samma sak för andra. Det är det vanligaste felet som chefer, förälder, partner, vänner gör när de ska hjälpa andra. Man utgår ifrån sig själv och ger se dan de råd man själv vill höra. Inget kunde vara mer fel.
För att lyckas i dina projekt och i ledningsarbetet behöver du insikter om dig själv och redskap för att kunna anpassa dig till olika människor. Du behöver också anpassa din kommunikation så att alla förstår ditt budskap.
Nedan följer exempel på olika energier och hur du kan anpassa din ledarstil och kommunikation till dessa.

Resultat och handling
Denna energi är målinriktad och vill att saker ska hända snabbt. De tar gärna kommandot och har en stark känsla för vad som är bråttom. De är ofta beslutsamma och kan bli irriterade på tafatta, osäkra, långsamma eller omständliga människor.
Drivkraften för en denna person är utmaningar. De behöver tydliga mål och resultat annars kan de lätt tappa motivationen.

Tänka och reflektera
Denna energi är analytisk och noggrann. De har höga prestationsnormer och när de väl bestämt sig för att göra något så vill de göra det ordentligt. De är kritiskt granskande och ser många av de brister som andra ofta missar.
Drivkraften för denna person är att förstå. De behöver tid och vill förstå hur allting hänger ihop. De är som mest motiverade när får sätta sig in i och lösa komplexa problem och uppgifter.

Inspirera och ha roligt
Denna energi älskar att prata, påverka och låta sig påverkas. De tycker om att ha roligt och att synas. De är ofta kreativa och nytänkande, och vill gärna göra saker på eget sätt och i sin egen ordning.
Drivkraften för denna person är frihet och uppmärksamhetDe speglar sig i omgivningen och behöver få berätta för andra om vad de uträttat och hur de tänker.
Deras liv behöver högt tempo, omväxling annars kan de lätt tappa motivationen.

Relationer och hjälpsamhet
Denna energi uppskattar en vänlig och harmonisk atmosfär. De är omtänksamma, vänliga och skickliga på att lyssna. De är lyhörda och tar ofta hänsyn till andra människors önskemål och behov.
Drivkraften för denna person är harmoni och de presterar allra bäst när människor omkring dom mår bra och att alla hjälps åt. De behöver också harmoni inom sig själv, tid för återhämtning, reflektion och stillhet.