UTBILDNINGAR

Allteftersom du förbättrar ditt ledningssystem ökar både din konkurrenskraft och din lönsamhet. Genom utbildningar vill vi inspirera och motivera dig till att bygga, vidareutveckla och förbättra dina ledningssystem.

– ISO 9001 KVALITET
– ISO 14001 MILJÖ
– ISO 45001 ARBETSMILJÖ
– ISO/IEC 17025 LABORATORIUM
– ISO 19011 INTERNREVISION
– FÖRBEREDELSE FÖR CERTIFIERINGSREVISION

När du arbetar med förbättringar krävs verktyg inom ledarskap.
Skapa bättre lönsamhet med hjälp av gott ledarskap och engagemang i organisationen och nå era verksamhetsmål. 

– PERSONLIG UTVECKLING
– TEAM UTVECKLING
– LEDARSKAPSUTVECKLING