HANDBÖCKER & MALLAR

Praktiska handböcker på enkel svenska med guidelines och tips för att implementera och utveckla ledningssystem enligt:
– ISO 9001 Kvalitet
– ISO 14001 Miljö
– ISO 45001 Arbetsmiljö

På ett systematiskt och praktiskt sätt går vi igenom de viktiga stegen som ni behöver göra för att bygga upp och utveckla ert ledningssystem.

Handböckerna har en gemensam struktur innehållande:
– Ledarskap
– Stöd för att handera kraven i ISO
– Stöd för att klara andra krav t.ex. Systematisk Arbetsmiljöarbete (SAM)
– Exempel från organisationer och verksamhet
– Exempel på fallgropar

Här finner du några exempel på mallar som man kan använda i sitt utvecklingsarbete: