Presentation

KÄLLBACKA LEDARSKAP AB 
Organisationsnummer: 556996-1286
Mullbärsvägen 8
266 52 Vejbystrand
 
Telefon: 072-2081177
E-post: Malin@kallbacka-ledarskap.se
 
 
 
Malin Källbacka, ägare och VD.
Källbacka Ledarskaps affärsidé är att skapa bättre lönsamhet genom ökat engagemang. Detta når vi genom att erbjuda både utbildningar, projektledning och  och konsultstöd.
En viktig del i arbetet är att se till att alla blir delaktiga i företagets mål och får de redskap de behöver för att bidra på bästa sätt. Redskapen består av både styrning och ledning i samverkan. I mitt arbetet som senior konsult och utbildningsledare arbetar jag med både med styrning och ledarskap för en positiv verksamhetsutveckling. Mitt mål är att ge deltagarna och mina kunder verktyg för ett bra ledarskap, teamwork och ett högt engagemang så att verksamheterna och organisationerna ska nå sina resultat och mål på ett effektivt och hållbart sätt.
Feedbacken vi får från utbildningarna ligger alltid högt, vårt mål är att vara inspirerande, pedagogiska och engagerade!
 
Min bakgrund
Sedan början av 2000 har jag arbetat med olika ledningssystem. Jag har arbetet med flera olika företag och organisationer och har erfarenhet och kompetens från exempelvis vård och omsorg, service och IT.  Jag har arbetat som produktchef, projektledare, Service & Support Manager och har även erfarenhet från BID Management då jag arbetat med avtal och upphandlingar.
Som projektledare och konsult har jag arbetat med projekt för att implementera och förbättra ledningssystem och verksamhetsprocesser.
 
Samarbete och partnerskap
Källbacka Ledarskap samarbetar med andra seniora konsulter och i partnerskap med organisationer för att kunna leverer tjänster med hög kvalitet.
  • Swedish Standards Institute (SIS ) där jag även sitter med i tekniska kommitten för att uppdatera och tolka ledningssystemen enligt ISO.
  • Insight Discovery,  jag är ackrediterad att använda hela Insight Discoverys produktportfölj.