KÄLLBACKA LEDARSKAP AB

E-post: K.ledarskap@gmail.com
Organisationsnummer: 556996-1286
 
Vi arbetar för bättre lönsamhet genom ett gott ledarskap och engagemang i organisationen. 

Källbacka Ledarskap AB arbetar enligt ISO 9001, 14001 och 45001 för att nå våra mål inom kundvård, miljö och arbetsmiljö